Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat a Crystalgarden.co weboldalon.


Az Crystalgarden Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság a www.crystalgarden.co  üzemeltetőjének adatvédelmi nyilatkozata

 1. Bevezető rendelkezés

A Crystalgarden Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság mindent elkövet azért, hogy vásárlói személyiségi jogait tiszteletben tartsa. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak.

Adatvédelmi Irányelveink alapján honlapunkon keresztül nem gyűjtünk személyes adatokat, kivéve amennyiben a www.crystalgarden.co honlapon regisztráló látogató, vagyis az adatvédelem érintettje önkéntesen adja meg azokat.

Az Crystalgarden Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság tájékoztatja ügyfeleit, hogy a www.crystalgarden.co oldalon folyatatott adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbi jogszabályokkal:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 • 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Ez a nyilatkozat részletesen kifejti, hogy az Crystalgarden Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság milyen módon gyűjt, és mire használja fel a személyes adatokat. Ezen kívül tájékoztatjuk az információ felhasználását illető választási lehetőségeiről, és arról, hogy hogyan biztosítjuk adatainak megfelelő védelmét.

A www.crystalgarden.co weblapon történő regisztrációjával elfogadja a jelen Adatvédelmi Irányelveket, így hozzájárul ahhoz, hogy az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi Irányelvekkel összhangban kezeljük.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy azt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Az érintettel az adatkezelés előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy kötelező.

Az Ön adatainak kezelője a Crystalgarden Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság (székhely: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 10. 2.em 2., adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-68889/2013., a továbbiakban: Adatkezelő). Az adatkezelő a Magyarország területén folytatott adatkezelések és adatfeldolgozások tekintetében minden esetben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen az 2011. évi CXII. törvény, valamint a 2001. évi CVIII. törvények rendelkezései szerint jár el.

A www.crystalgarden.co oldalon történő regisztrációja során olyan adatokat gyűjthetünk és tárolhatunk, amelyeket Ön önkéntesen választ vagy ad meg, és amelyek között személyes adatok is lehetnek. Ez esetben az adatkezeléshez kérjük a hozzájárulását. A személyes adataival folytatott adatkezelés az igényelt szolgáltatás (pl. házhozszállítás) teljesítésének érdekében szükséges, továbbá, hogy személyre szabottan jeleníthessünk meg az információkat és ajánlatokat.

Az Ön személyes adatait kizárólag az Ön által választott szolgáltatás céljából, az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek tájékozott hozzájárulása, amelyet az érintettek a weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával, vagy az oldal használatának megkezdésével adnak meg.

 1. Az információk felhasználása

Az adatkezelés célja az ügyfélkapcsolat biztosítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, vásárlói kapcsolattartás, hírlevél küldése, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Amennyiben személyes adatait megadta a regisztráció folyamán egy adott szolgáltatás eléréséhez, egyértelmű tájékoztatást adunk arról, hogy ezeket az adatokat miként fogjuk felhasználni.

Az Ön személyes adatait nem értékesítjük, nem forgalmazzuk, illetve nem adjuk bérbe. Az Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával továbbá Ön jóváhagyja, hogy az adatkezelő más egységei, szervezetei, ügynökei szerződéses vagy üzleti partnerei marketing, illetve direktmarketing céllal az Ön által megadott személyes adatait felhasználhassák, Önt telefonon, e-mailben, sms-ben, postai úton és egyéb más formában ajánlataikkal megkereshessék.

A regisztráció létrejöttéhez szükséges az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadása, de az info@crystalgarden.co email címre küldött írásos igénylésével lehetősége van az előbb említett megkeresések elutasítására akár közvetlenül a vásárlását, vagy az önkéntes adatszolgáltatást követően, illetve bármikor, amennyiben úgy kívánja.

 1. Hozzájáruló nyilatkozat

Adatkezelő álláspontja szerint a beleegyező nyilatkozat az egyik legfontosabb személyiségi jogi alapintézmény.

Nem lehetséges a regisztráció az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadása nélkül. Ez a megrendeléskor vagy a regisztrációs oldalon történő adatközléskor feltüntetésre kerül, hogy Ön elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatot.

 1. Az adatok tárolásának módja, a megtekintéséhez, javításához és törléséhez való hozzáférés

Adatkezelő informatikai rendszerei a székhelyén találhatók meg. Az adatmegőrzés az adatfeldolgozó által üzemeltetett szerveren történik. Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Név: 108 Média Bt.

Székhely: 7634 Pécs, Ércbányász u. 30.

Adatkezelő a személyes adatokat csak olyan célokra használja fel, amelyekhez Ön beleegyező nyilatkozatával korábban hozzájárult. Regisztrált felhasználóink számára biztosítjuk az általuk előzetesen megadott személyes adatokhoz való hozzáférést.

A www.crystalgarden.co oldalon beléphet profiljába ahol hozzájuthat eltárolt adataihoz, illetve szükség szerint szerkesztheti az ott tárolt információkat és beállításokat.

 1. Adatbiztonság

Mindent elkövetünk személyes adatainak  biztonságos tárolása érdekében és megteszünk minden lépést az adatvédelmi jogszabályok által megkövetelt ésszerű adatbiztonság folyamatos fenntartása érdekében. Kötelesek vagyunk az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy a 2001 évi CXII. törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Mindent megteszünk a szervereken tárolt személyes adatok ésszerű technikai és ügyviteli biztonsága érdekében, valamint megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés és megsemmisülés ellen.

Bár Adatkezelő műszaki és adminisztratív intézkedésekkel védi a személyes azonosításra alkalmas információkat, nem tudjuk garantálni ezek tökéletes biztonságát olyan személyekkel szemben, akik megkísérlik az adatbiztonsági intézkedések megkerülését vagy az Interneten adatokat térítenek el.

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama

Amennyiben Ön Adatkezelő részére személyes adatokat adott meg, az Adatkelező által végzett adatkezelés időtartama az Önnel fennálló ügyfélkapcsolatunk időtartamáig terjed, vagyis az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig az adatok szükségesek az Ön által igényelt szolgáltatás biztosításához, kivéve természetesen, amennyiben Ön másként rendelkezik, illetve amennyiben a törvényi kötelezettségek rövidebb időtartamot írnak elő.

 1. Az Adatvédelmi Irányelvek változásai

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Irányelveket időről időre felülvizsgálja. A honlap használatával Ön tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő akár előzetes értesítés nélkül is jogosult megváltoztatni a jelen irányelveket. Tudomásul veszi egyúttal, hogy kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a változásokat kitegyük erre az oldalra. Így Ön tájékoztatást kaphat az általunk gyűjtött információk típusairól, arról, hogy ezeket hogyan használjuk és milyen körülmények között tesszük közzé, ha erre sor kerül. Az Adatkezelési Irányelvek módosításait az Adatkezelő az aktuális verzió elérhetővé tételével egyidejűleg fogja jelezni. Javasoljuk, hogy az esetleges változásokról való tudomásszerzés végett Adatvédelmi Irányelvekkel kapcsolatos weblapunkat látogassa meg minden alkalommal, amikor a jelen honlapra ellátogat.

 1. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel

E honlap üzemeltetője és tartalmának felügyelője a Crystalgarden Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság.

Amennyiben a fenti irányelvekkel, illetve Adatkezelő adatgyűjtéseivel, adatfelhasználásával és közzétételi gyakorlatával kapcsolatban kérdései vannak, akkor e-mail üzenetben és levélben az alábbi címen léphet velünk kapcsolatba:

Crystalgarden Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság

1086 Budapest, Bauer Sándor utca 10. 2. em. 2.

info@crystalgarden.co

Amennyiben kapcsolatba lép velünk, kérjük, adja meg a szóban forgó honlap vagy egyéb online információforrás nevét, továbbá az Önt érdeklő információ természetét. Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy azonnal válaszoljunk felvetéseire és kérdéseire személyes adatainak általunk történő használatával kapcsolatban.